Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

18. 3. 2019

12. 4. 2019

Aparature za okulistiko 2:

JN2-B/19

Dokumenti izbranega javnega naročila:

18. 3. 2019

Razpisna dokumentacija

18. 3. 2019

Predračun

18. 3. 2019

ESPD

18. 3. 2019 Posebna priloga