Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami

                                Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije               Evropska unija, Evropski socialni sklad

Opis:

Namen javnega razpisa je zagotoviti celovito, multidisciplinarnoobravnavo otrok s posebnimi potrebami ter podporo otrokovemu razvoju in izboljšanje kvalitete življenja družine otroka s posebnimi potrebami.

Namen je tudi spodbuditi učinkovito, hitrejše in bolj fleksibilno nudenje celostne zgodnje pomoči družini in otroku s posebnimi potrebami.  Ključnega pomena je celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin, ki tvegajo socialno izključenost zaradi svojega neznačilnega / pomanjkljivega razvoja ali upočasnjenega razvoja oz. drugih okvar in zato potrebujejo celostno zgodnjo obravnavo. Predvideni so ukrepi za razvoj in nadgradnjo programov, ki bodo prispevali k preprečevanju zdrsa v revščino in socialno izključenost ter bodo zmanjševali neenakosti v zdravju. 


Ciljne skupine upravičencev:

  • otroci s posebnimi potrebami in njihove družine, 
  • strokovni delavci na področju zdravstva, šolstva/predšolske vzgoje, socialnega varstva in nevladnih organizacij,
  • laiki (nestrokovnjaki).