prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.Piše: direktor zavoda
prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.


 

 Ob prazničnih željah je tudi čas za kakšen premislek
 
V prijetnem, že kar slovesnem razpoloženju, si na pragu novega leta drug drugemu namenjamo prijazna voščila. Za marsikoga pa je to tudi čas za premislek o doživetem in ustvarjenem v družini in tam, kjer smo zaposleni. In zaposleni v našem Zdravstvenem domu smo kot velika družina znanja in dobre volje, ki se je zaobljubila biti vzgled, kako ohraniti že doseženo in kako doseči še zaželeno in načrtovano v prid vsem, ko gre za njihovo zdravje in zdravje njihovih najbližjih.
Naš praznični obnovoletni premislek je lahko namenjen kajpada tudi temu, kako doživljamo vrednote, ki smo se jim zapisali, kot so: odgovornost in zanesljivost, strokovnost in učinkovitost, sočutnost in prijaznost ter spoštovanje in zaupanje. Rad bi, da bi se pri tem zavedali, kako pomembno je vedeti, da prav vsak med nami soustvarja te vrednote, ko uresničujemo poslanstvo naše hiše zdravja. Hiše, ki daje priložnosti vsem, ki smo se odločili v njej uresničevati svoje poklicne želje in načrte. Pa ne gre samo za to priložnost, ampak tudi za vrednoto zaposlitvene varnosti, zlasti ko je marsikje drugje napočil čas, v katerem iščejo zavetje in oporo v svojem sindikatu tisti , ki so komajda dobili zaposlitev, pa še to samo za določen čas.
Sam sem prepričan , da opravljamo naše delo v vzpodbudnem okolju, v katerem premoremo lepe priložnosti in možnosti za uveljavitev sposobnosti in želje po ustvarjanju. Če se tega zavedamo, znamo to tudi ceniti. Vsak med nami lahko v svojem delovnem okolju, s svojim znanjem in delovno vnemo, soustvarjalno, ne glede na svoje delovno mesto, pomembno uresničuje poslanstvo našega doma zdravja. In želel bi, da vsak te priložnosti in možnosti tudi izkoristi.
Verjemite, da bomo to znali ceniti.
Že kar nekaj časa pričakujemo pravično, realnim okoliščinam primerno vrednotenje našega dela. Naj se to končno zgodi, pa četudi neka modrost pravi, da ne moreš biti nikoli tako dobro nagrajen, kot lahko dobro delaš.

Članek je objavljen v internem časopisu NAŠ DOM ZDRAVJA (November - december 2017).

 

Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci!Voščilo 2018

Vam in tudi vašim najbližjim želimo prijetne novoletne praznike
in vse dobro v novem letu.

Naša iskrena praznična voščila pa so namenjena tudi neštetetim,
ki jim pomenimo upanje in pomoč, ko gre za zdravje,
to največjo dragocenost, ki jo premorejo.

Kot velika družina znanja in močne volje ostanimo
vredni njihovega zaupanja tudi v novem letu!prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec., direktor zavoda

prim. Danilo Maurič, dr. med., spec., strokovni direktor

Milena Frankič, viš. med. ses., glavna medicinska sestra zavoda