prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.Piše: direktor zavoda
prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.


 

 Dogovorjeno naj bo tudi plačano!
 
Seveda smo bili tudi v zdravstvenih domovih zadovoljni, ko smo pred dvema letoma po poprejšnjem dogovoru med vlado in reprezentativnimi sindikati slednjič le dočakali možnost za nujne, že pred tem dogovorjene spremembe pri vrednotenju našega dela. Zdaj pa kaže, da nam je bilo to upravičeno pričakovano in dogovorjeno dano s figo v žepu.

Ker predstavljajo osebni dohodki v strukturi stroškov zdravstvenih zavodov levji delež vseh stroškov, bi povsem logično pričakovali, da bo vrednost našega dela, izražena na plačilnih listih ob koncu vsakega meseca, dovolj pomembna postavka tudi v vsakoletnem Splošnem dogovoru, v katerem so elementi vrednotenja programov in oblikovanja cen zdravstvenih storitev. In med temi elementi so plače zapisane na prvem mestu. Spremembe v vrednotenju našega dela, dogovorjene med vlado in sindikati, ki jih uveljavljamo od leta 2015 dalje, bi torej morale imeti svojo ceno in veljavo tudi v kalkulacijah zdravstvenih storitev. Pa tega zaenkrat še nismo dočakali. Nasprotno: zaradi zagotavljanja uravnoteženega poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, tega najpomembnejšega plačnika naših programov, so bile cene zdravstvenih storitev v preteklih letih kar nekajkrat znižane vsem izvajalcem, ne glede na njihovo poslovno uspešnost. Med temi je posledice takega početja močno občutil tudi kolektiv našega zdravstvenega zavoda. Kot da bi nas hotel kdo posebej »nagraditi« za naše skrbno poslovanje in dober poslovni rezultat!

Prav sedaj smo na pragu novega povečanja stroškov za delo, skladno z že omenjenim dogovorom med vlado in sindikati. In vlada je naposled le zaznala, kaj pomeni takšen mačehovski odnos do obveznosti, ki nam je bila naložena glede sicer hvalevrednih popravkov osebnih dohodkov zaposlenih v zdravstvu. Ministrici za zdravje je vlada naročila, naj najpozneje do 15. novembra pripravi predlog ukrepov, po katerih bo mogoče povišati cene zdravstvenih storitev v prihodnjem letu. Pozno, pa vendar, bi dejal optimist! Pesimist pa: spet smo na čakanju!

Če ob dogovorih za novi Splošni sporazum o financiranju programov zdravstvenega varstva ne bodo upoštevani stroški za dogovorjene popravke osebnih dohodkov zaposlenih, nam ne preostane nič drugega kot da zavrnemo podpis Splošnega dogovora za letošnje leto in poiščemo pravico na sodišču. Ne gre podpisati sporazuma, po katerem že vnaprej dobro veš, da bo ob koncu poslovnega leta na mizi izguba, za katero nisi nič kriv.

Članek je objavljen v internem časopisu NAŠ DOM ZDRAVJA (Julij - oktober 2017).


 

FDI Smile Award 2017
Pripravili:
Predsednik Stomatološke sekcije SZD prim. Gorazd Sajko dr. dent. med.
Vodja Tekmovanja Matej Leskošek, dr. dent. med., IO Stomatološke sekcije SZD
Idejna vodja prim. mag. Tatjana Leskošek Denišlič, dr. dent. med.

Najvišje priznanje svetovnega zobozdravniškega združenja Federation Dentaire Internationale: Smile Award 2017 podeljeno Stomatološki sekciji Slovenskega zdravniškega društva za Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani

Članek je v celoti objavljen na strani 4 v internem časopisu NAŠ DOM ZDRAVJA (Julij - oktober 2017).

Najvišje priznanje, ki ga je dobila Stomatološka sekcija SZD za Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani.