POSVETOVALNICA

Preventivni pregledi predšolskih otrok
Namen posvetovalnice oziroma preventivnih pregledov je poznavanje zdravstvenega stanja otrok, aktiven zdravstveni nadzor, odkrivanje zdravstvene problematike in svetovanje staršem oziroma skrbnikom. Pregled obsega oceno telesne rasti in razvoja, ugotavljanje telesnega in duševnega zdravja, ukrepe za ohranitev in krepitev zdravja in omogočanje optimalnega telesnega in duševnega razvoja ter odkrivanje negativnih socialnih dejavnikov in nezdravih življenjskih navad v družini. Poseben poudarek je namenjen zdravstveni vzgoji, ki jo posreduje medicinska sestra ob rednih pregledih pri obiskih v posvetovalnici. Starši dobijo nasvete glede hranjenja, dojenja, oblačenja, nege otroka, ustreznih pripomočkov.  V posvetovalnico se vključuje tudi fizioterapevtka, ki staršem podaja znanje glede pravilnega rokovanja z otrokom. V kolikor bi mamice potrebovale dodatno podporo glede dojenja, organiziramo srečanja za podporo dojenju, ki poteka kot individualnen pogovor z medicinskimi sestrami, ki so za to posebej strokovno usposobljene. Prav tako v kolikor bi starši želeli še dodatno znanje glede rokovanja s svojim otrokom, se lahko s fizioterapevtko dogovorijo za individualno svetovanje.

 

Obvestilo vsem staršem novorojenčkov!

Zaradi lažje organizacije dela prosimo, da naročite svoje novorojene otroke v prvo posvetovalnico najkasneje v roku tedna dni po prihodu iz porodnišnice. 
Naročanje v prvo posvetovalnico je možno opraviti preko telefona ali osebno v ambulanti izbranega pediatra.


Zloženka za starše: PRVI PREVENTIVNI PREGLED PRI PEDIATRU