OBVESTILO ZA STARŠE

Elektronska pošta  NI NAMENJENA za postavljanje diagnoz bolezni pri Vašem otroku, za interpretacijo izpuščajev, za zdravstvena vprašanja, za interpretacijo izvidov s strani zdravnika, za pošiljanje zdravstvenih nasvetov, za debate o zdravstvu, TEMVEČ IZKLJUČNO NAROČANJU RECEPTOV IN DRUGIH ADMINISTRATIVNIH ZADEV (za napotnico pri specialistu nam obvezno zraven posredujte SCAN zadnjega specialistčnega izvida, drugače Vam napotnice ne moremo izdati).

V primeru elektronskega naročanja nam posredujte ime in priimek otroka, datum rojstva in priimek izbrane zdravnice. Glede na zakonske uredbe boste povratno e-pošto  prejeli najkasneje naslednji delovni dan. Na vse druge zadeve, ki niso vezane na zgoraj navedena navodila, odgovora ne boste prejeli.

E - NAROČANJE RECEPTOV IN NAPOTNIC, DELOVNIH NALOGOV IN NAROČILNIC ZA TEHNIČNE PRIPOMOČKE

Recepte za zdravila, ki jih otrok redno prejema, naročite vsaj par dni pred iztekom. Napotnice za kontrolne preglede pri specialistu naročite vsaj par dni vnaprej, prevzamete jih lahko na sprejemu dispanzerja za otroke - enota Nova vas. Za pridobitev napotnice za kontrolni pregled potrebujete obvezno fotokopijo zadnjega specialističnega izvida. V nasprotnem primeru Vam napotnice ne moremo izdati.

Delovni nalog, naročilnico za tehnične pripomočke in ostala potrdila Vas prosimo, da prav tako naročite nekaj dni oziroma vsaj kakšen dan ali dva vnaprej. 

Naročilo lahko oddate osebno ali po telefonu medicinski sestri (s seznamom zdravil oziroma z izvidi) v ambulanti izbranega pediatra in osebno ali po telefonu medicinski sestri na sprejemu. Prav tako lahko naročilo oddate po e-pošti.
Želimo, da bi omenjena organizacija dela v ambulanti pripomogla k večjemu zadovoljstvu pacientov, kakor tudi k bolj tekočemu in racionalnemu delu v ambulanti.