Razvojna ambulanta za predšolske otroke je namenjena spremljanju otrok z rizičnimi dejavniki, ki lahko vplivajo na njihov razvoj. Rizičnih dejavnikov je veliko, najpogostejši so: nedonošenčki, zahirančki, večplodne nosečnosti, različne bolezni matere, določene težave pred, med in po porodu otroka….. Hkrati pa Razvojna ambulanta vodi in obravnava otroke z nepravilnostmi ali zaostanki v razvoju grobe/fine motorike, senzorike, mentalnega razvoja, čustvovanja in vedenja. 

Otroci so v to ambulanto napoteni s strani izbranega pediatra, ki prepozna rizične dejavnike ali ugotovi odstopanje od pričakovanega razvoja, največkrat v okviru presejalnih pregledov v otroških posvetovalnicah.  

Delo v Razvojni ambulanti je timsko. Otroka najprej pregleda razvojni pediater in ga po potrebi napoti k fizioterapevtu, delovnem terapevtu ali logopedu. Izven tima pa tudi k psihologu, socialnemu delavcu ter različnim specialistom na sekundarni ali terciarni ravni zdravstvene dejavnosti. Za naročanje otrok  in usklajeno delovanje celotnega tima skrbi medicinska sestra. 

Naročanje:
Razvojna ambulanta za predšolske otroke se nahaja v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor, Vošnjakova ul. 2, v II. nad.  
Ordinacijski čas: pon., tor., pet.  7.00 – 14.00 ,  sre. in čet.  12.30 – 19.30
Razvojni pediater: Katarina Koražija Krajšek dr. med., spec. ped.  

Možnost naročanja:
-osebno (zelo zaželeno, da se pred pregledom seznanite z lokacijo ambulante)
- po telefonu v ordinacijskem času na tel. 02 22 86 332 (prosimo za strpnost, ker hkrati poteka delo v ambulanti)
-preko elektronske pošte: razvojna.narocanje@zd-mb.si  (pošta je namenjena izključno za naročanje, odgovor prejmete v roku treh dni) 

Ob prvem pregledu potrebujete:
-napotnico izbranega pediatra;
-kartico zdravstvenega zavarovanja otroka;
-materinsko knjižico;
-fotokopije vseh otrokovih izvidov.

Informacije za starše:
-v Sloveniji obstaja mreža razvojnih ambulant, zato se naročite v tisto, ki je najbliže vašemu domu.
-v mariborski razvojni ambulanti je trenutno čakalna doba z napotnico pod stopnjo nujnosti hitro 30 dni, pod redno pa 40 dni.
- pregled v razvojni ambulanti je zelo podoben pregledu kot je v otroški posvetovalnici.
-nujno opravičite svojega otroka, če iz kakršnih koli razlogov ne morete na pregled. Zaskrbljenih staršev je veliko in bodo hvaležni, če bodo lahko dobili vaš datum in na pregled prišli prej.
- neopravičen izostanek ima za posledico čakalno dobo 3 mesece.

Razvojna nevrofizioterapija
V razvojni ambulanti izvaja fizioterapevt razvojno nevrološko obravnavo otroka izključno v domeni z razvojnim pediatrom.  Storitve na delovni nalog za fizioterapijo izven razvojne ambulante se ne opravljajo. 
Razvojni pediater določi fizioterapevta za otroka, ki na prvo obravnavo pokliče starše in se za nadalje obravnave dogovarjajo sproti.

  
Kontakti:
Jelena Katalina Horvatič dipl. fiziot., RNO ter. 
tel: 02 22 86 329
pon., čet.  11.00-19.00
tor., sre., in pet.  7.00-15.00
malica dop: 11.15-11.45, pop: 14.15 – 14.45

Barbara Skačej Bigec dipl. fiziot., RNO ter.
tel: 02 22 86 330
pon.,  tor.  11.00-19.00
sre., čet. in pet.  8.00 – 16.00
malica dop: 11.15- 11.45, pop: 14.15- 14.45

Stanislava Podvršnik dipl. fiziot., RNO ter.
tel: 02 22 86 302
pon., tor.  11.00 -19.00
sre., čet. in pet.  7.00 -15.00
malica dop: 10.15-10.45, pop: 15.15-15.45

Natalija Žižek dipl. fiziot., RNO ter. - Porodniški dopust. Nadomešča jo Neža Robič, dipl. fiziot..
tel: 02 22 86 329
pon., čet. in pet. 7.00- 15.00
tor., sre. 11.00-19.00
malica dop: 11.15-11-45, pop: 14.15- 14.45

Anita Zorko dipl. fiziot., RNO ter.
tel: 02 22 86 302
pon., tor. in pet. 7.00-15.00
sre., čet. 11.00-19.00
malica dop: 11.00-11.30, pop: 13.00-13.30
e-mail: anita.zorko@zd-mb.si – V PRIPRAVI

Cirila Arzenšek dipi. fiziot, RNO ter.
tel: 02 42 94 708
pon., čet., pet. 7.00-15.00
tor., sre. 10.00-18.00
mobilni fizioterapevt v posvetovalnicah za otroke


Razvojna delovna terapija
V razvojni ambulanti izvaja delovni terapevt obravnavo le pri otroku, katerega napoti razvojni pediater. Storitve na delovni nalog izven razvojne ambulante se ne opravljajo.  Na prvo obravnavo otroka pokliče delovni terapevt starše in se z njimi o nadaljnjih dogovarja sproti.

Kontakti:
Marija Leskovar dipl. del. ter.,  RNO ter.
tel: 02 22 86 488
pon., sre. 11.00 -19.00
tor., čet. in pet. 7.00-15.00
malica dop: 10.30 -11.00, pop: 15.30-16.00
e-mail: marija.leskovar@zd-mb.si – V PRIPRAVI

Razvojna logopedska diagnostika in obravnava 

V razvojni ambulanti izvaja logoped obravnavo le pri otroku, katerega napoti razvojni pediater. Storitve na delovni nalog izven razvojne ambulante se ne opravljajo.  Na prvo obravnavo otroka pokliče logoped starše in se z njimi o nadaljnjih dogovarja sproti. 

Kontakt:
Alja Marin prof. logo. in surdo.
tel: 02 22 86 320
pon., tor. 11.00 – 19.00
sre.,čet. in pet. 7.00-15.00
malica dop: 10.30-11.00, pop: 15.00.15.30

PROJEKT Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev (COOPP).
Razvojna ambulanta za predšolske otroke Maribor je v letu 2017 pristopila k omenjenem projektu, ki bo predvidoma potekal dve leti. 
Cilj projekta je zagotoviti celovito, multidisciplinarno obravnavo otrok s posebnimi potrebami ter hitrejšo in bolj fleksibilno zgodnjo pomoč njihovim družinam.  V ta namen se je vzpostavil  multidisciplinarnih tim razvojne ambulante še z dodatnimi strokovnjaki. Tim sestavljajo: zdravnik, dipl. medicinska sestra, zdravstveni tehnik, fizioterapevti, delovni terapevt, logoped, socialni delavec, psiholog in specialni pedagog. Otroku s posebnimi potrebami in njegovi družini bo tako nudena zgodnja medicinska, pedagoška in psihosocialna pomoč. Zagotovljeno bo tudi sodelovanje z rednimi in razvojnimi vrtci ter po potrebi z različnimi nevladnimi predstavniki društev.

Kontakti zaposlenih za čas trajanja projekta COOPP:

Simona Muhič univ. dipl. soc. del.
Tel: 02 22 86 325 in 02 22 86 354
Gsm: 070 746 075
pon. 12.00-19.00
tor., sre., čet., pet. 7.30-14.30
malica dop: 10.30-11.00, pop: 15.30-16.00
 e-mail: simona.muhic@zd-mb.si
-v delovnem času lahko opravlja terensko delo

Tamara Pernek dipl. del. ter.
tel: 02 22 86 414
pon., tor. 11.00-19.00
sre., čet., pet 7.00-15.00
malica dop:11.15-11.45, pop: 15.15-15.45

Tjaša Pucko mag. psihol.
tel: 02 22 86 465
pon., tor. 12.00-20.00
sre., čet. in pet. 7.00- 15.00
malica dop: 11.00 – 11.30, pop: 15.00 – 15.30
e-pošta: tjasa.pucko@zd-mb.si

Rok Ribič dipl. fiziot.
Tel: 02 22 86 330
pon., tor. in pet. 7.00-15.00
sre., čet. 11.00-19.00
malica dop: 11.15-11.45, pop: 14.15-14.45
-v delovnem času lahko opravlja terensko delo  

Maša Orel prof. spec. reh. ped. - Porodniški dopust
tel: 02 22 86 416
Gsm: 070 832 038
pon., čet. in pet. 7.00-15.00
tor., sre. 11.00-19.00
malica dop: 11.00-11.30, pop: 14.15 – 14.45
e-pošta: masa.orel@zd-mb.si – V PRIPRAVI
-v delovnem času lahko opravlja terensko delo 

Alisa Kovačevič mag.prof.logo. in surdo.
Tel: 02 22 86 415
pon.,sre. 10.00-18.00
tor., čet. in pet. 7.00-15.00
malica dop: 11.30-12.00, pop: 15.00-15.30