Obvestila za paciente:

Ambulanta se nahaja v Zdravstvenem domu dr.Adolfa Drolca Maribor, Vošnjakova ul. 2, II. nadstropje.
Izvajalec: prim.doc.dr.Jernej Završnik,dr.med.,spec.

Ordinacijski čas: 
Kardiološka ambulanta za otroke ni redna ambulanta, ne dela vsak dan, deluje največ 2 x  na teden, običajno v ponedeljek in sredo, v popoldanskem času. 

Naročanje : 
Ob naročilu vas vpišemo v čakalno vrsto. O točnem datumu in uri pregleda vas obvestimo pisno 10 dni pred terminom.

Vpis v čakalno vrsto (naročanje) je možno na naslednje načine:
- preko eNaročanja https://zvem.ezdrav.si
- po telefonu 02 – 22 86 490 (vsak delovni dan od 7.00 – 10.00),
- po e – pošti : otroska.kardio@zd-mb.si,
- osebno: v pisarni dispanzerja za otroke, Vošnjakova 2, II. nadstropje (vsak delovni dan med 7.00 in 10.00),
- po pošti na naslov: ZD Maribor, Kardiološka ambulanta za otroke, Vošnjakova 2,  Maribor 

Pooblaščena oseba za čakalni seznam:
Lea Verlak, dipl.m.s., (02) 22 86 396, lea.verlak@zd-mb.si


Čakalna doba: 
napotitev pod ZELO HITRO  30 dni
napotitev pod HITRO 40 dni
napotitev pod REDNO 40 dni
 

Obvestila za paciente:

  • Na pregled v kardiološki ambulanti se je potrebno obvezno predhodno naročiti.
  • Izvajamo preglede otrok in mladostnikov do 19. leta starosti.
  • Ker naša ambulanta, ni redna ambulanta (ne dela vsak dan), ne sprejemamo naročil pod stopnjo nujnosti NUJNO.
  • Po novem pravilniku, lahko naročen termin odpoveste enkrat, vendar najpozneje 10 dni pred naročenim terminom ali po telefonu, ali po elektronski pošti ali pisno po pošti. Vsaj 10 dni pred terminom pacient prejme opozorilo o posledicah neupravičene odsotnosti. Posledica neupravičene odsotnosti je, da se Vas ponovno lahko naroči šele čez 3 mesece.