Obvestila za paciente:

 • Ambulanta se nahaja v Zdravstvenem domu dr.Adolfa Drolca Maribor, Vošnjakova ul. 2, II. nadstropje.
  Izvajalec: prim.doc.dr.Jernej Završnik,dr.med.,spec.

  Ordinacijski čas: 
  Kardiološka ambulanta za otroke ni redna ambulanta (ne dela vsak dan), zato ni rednega ordinacijskega časa.
  Ambulanta deluje največ 2 x  na teden, v  popoldanskem času. 

  Naročanje : 
  Kardiološka ambulanta za otroke ni redna ambulanta (ne dela vsak dan), zato vas ob naročilu vpišemo v čakalno vrsto. Po vpisu v čakalno vrsto, vas bomo pisno obvestili o točnem datumu in uri pregleda. Vpis v čakalno vrsto (naročanje) je možno na naslednje načine:
  -    Po telefonu 02 – 22 86 490 (vsak delovni dan od 7.00 – 10.00)
  -    Po e – pošti : otroska.kardio@zd-mb.si 
  -    Osebno: v pisarni dispanzerja za otroke, Vošnjakova 2, II. nadstropje (vsak delovni dan med 7.00 in 10.00)  
  -    Po pošti na naslov: ZD Maribor, Kardiološka ambulanta za otroke, Vošnjakova 2,  Maribor 
  Odgovorna oseba za naročanje: 
   Bojana Stubičar ,(02 – 22 86 490, od.vosnjakova@zd-mb.si)

  Čakalna doba: 
  napotitev pod HITRO  do 30 dni
  napotitev pod REDNO do 45 dni

  Obvestila za paciente:
  •    Na pregled v kardiološki ambulanti se je potrebno obvezno predhodno naročiti.
  •    Izvajamo preglede otrok in mladostnikov do 19. leta starosti.
  •    Ker naša ambulanta, ni redna ambulanta (ne dela vsak dan), ne sprejemamo naročil pod stopnjo nujnosti NUJNO in ZELO HITRO.