Dispanzer za otroke se nahaja v Vošnjakovi ulici 2 - 4. V I. nadstropju imamo sprejem za otroke, prav tako tudi ločen del za kurativne in preventivne preglede. V prvem nadstropju zraven prostorov za preventivne preglede se nahaja Soba za dojenje. 

Zaradi zagotavljanja preventivnih in kurativnih pregledov v skladu s pravilniki imamo v Dispanzerju določene ure za izvajanje preventivnih in kurativnih pregledov. 

OBVESTILO ZA STARŠE:

Sprejem Dispanzerja za otroke
Tel.: 02 22 86 314

otr.disp.vosnjakova@zd-mb.si

Elektronska pošta  NI NAMENJENA za postavljanje diagnoz bolezni pri Vašem otroku, za interpretacijo izpuščajev, za zdravstvena vprašanja, za interpretacijo izvidov s strani zdravnika, za pošiljanje zdravstvenih nasvetov, za debate o zdravstvu, TEMVEČ IZKLJUČNO NAROČANJU RECEPTOV IN DRUGIH ADMINISTRATIVNIH ZADEV (za napotnico pri specialistu nam obvezno zraven posredujte SCAN zadnjega specialistčnega izvida, drugače Vam napotnice ne moremo izdati), NAROČANJU NA NENUJNE PREGLEDE, zaradi katerih ne rabite biti pregledani takoj (posveti pri izbranemu pediatru, kontrole po pregledu v dežurni ambulanti, v kolikor se niste predhodno po telefonu uspeli naročiti). Po elektronski pošti lahko pošljete tudi opravičilo, v kolikor ne boste utegnili priti s svojim otrokom na sistematski pregled. 
V primeru akutnih, nujnih ali drugih zdravstvenih stanj, zaradi katerih potrebujete pregled čim prej, je za natančno oceno Vašega stanja nujna neposredna komunikacija med zdravstvenim delavcem in Vami tako telefonsko kot osebno. V teh primerih se elektronske komunikacije NE moremo posluževati.

V primeru elektronskega naročanja nam posredujte ime in priimek otroka, datum rojstva in priimek izbrane zdravnice. Glede na zakonske uredbe boste povratno e-pošto  prejeli najkasneje naslednji delovni dan. Na vse druge zadeve, ki niso vezane na zgoraj navedena navodila, odgovora ne boste prejeli.

NAROČANJE NA PREGLED

Na kurativne preglede se lahko pri posameznih zdravnicah tudi predhodno naročite osebno ali po telefonu v ambulanti izbranega pediatra, vendar za en dan do nekaj dni vnaprej. Po elektronski pošti se lahko naročite za nenujne preglede. V vseh primerih naročanj vljudno prosimo, da medicinski sestri navedete vse pomembne zdravstvene podatke, na podlagi katerih bo lahko določila stopnjo nujnosti pregleda in Vas ustrezno naročila. Za posledice napačnih ali neresničnih podatkov ne moremo odgovarjati.
Otroke naročamo na pregled k izbrani zdravnici, razen v primeru odsotnosti le-te. Ko izbrana zdravnica opravlja preventivne preglede otrok (posvetovalnica, sistematski pregledi predšolskih otrok), kurativne preglede opravlja zdravnica, ki jo ta čas nadomešča. 

Pacienti, ki so naročeni, imajo prednost pred nenaročenimi bolniki, razen v primeru življenje ogrožujočih stanj. Pacienti, ki bodo zamudili svoj termin, bodo pregledani ob prvem prostem terminu isti dan ali pa bodo prenaročeni za naslednje dni.
Vse paciente oz. njihove starše, ki iz kakršnegakoli razloga ne boste mogli priti ob dogovorjenem terminu, prosimo, da termin telefonsko ali po e-pošti čim prej odpoveste, vsaj en dan v naprej, da bo le-ta na voljo za druge bolnike.
Za morebitne težave pri naročanju se vam že vnaprej opravičujemo in vas prosimo za potrpežljivost, saj bomo le z dobro voljo in sodelovanjem lahko premostili težave. 

NAROČANJE RECEPTOV IN NAPOTNIC, DELOVNIH NALOGOV IN NAROČILNIC ZA TEHNIČNE PRIPOMOČKE

Recepte za zdravila, ki jih otrok redno prejema, naročite vsaj par dni pred iztekom. Napotnice za kontrolne preglede pri specialistu naročite vsaj par dni vnaprej, prevzamete jih lahko na sprejemu dispanzerja za otroke. Za pridobitev napotnice za kontrolni pregled potrebujete obvezno fotokopijo zadnjega specialističnega izvida. V nasprotnem primeru Vam napotnice ne moremo izdati.

Delovni nalog, naročilnico za tehnične pripomočke in ostala potrdila Vas prosimo, da prav tako naročite nekaj dni oziroma vsaj kakšen dan ali dva vnaprej. 

Naročilo lahko oddate osebno ali po telefonu medicinski sestri (s seznamom zdravil oziroma z izvidi) v ambulanti izbranega pediatra in osebno ali po telefonu medicinski sestri na sprejemu Dispanzerja za otroke. Prav tako lahko naročilo oddate po e-pošti.
Želimo, da bi omenjena organizacija dela v ambulanti pripomogla k večjemu zadovoljstvu pacientov, kakor tudi k bolj tekočemu in racionalnemu delu v ambulanti.