Organizacijska enota Varstvo otrok in mladine (OE VOM) Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (ZDM) izvaja primarno zdravstveno varstvo (preventivno, kurativno in zdravstveno-vzgojno dejavnost) za zelo občutljiv del populacije.

Dejavnost zdravstvenega varstva otrok in mladine je opredeljena s službami zdravstvenega varstva (ZV) predšolskih otrok in ZV šolskih otrok in mladine. Naštete zdravstvene službe izvajajo dejavnost osnovnega zdravstvenega varstva in so dostopne predvsem populaciji star od 0 do 19 let.