Zdravstveno varstvo žensk se prične že v zgodnjem otroštvu in traja do pozne starosti. Obsega vse medicinske in socialno medicinske ukrepe, s katerimi zagotavlja skladen razvoj in delovanje ženskega organizma.

Zdravstveno varstvo žensk zajema vse fiziološke in patološke procese, ki so specifični za ženski organizem. Dispanzer za ženske, kot obvezna strokovna enota zdravstvenega doma izven bolnišnice opravlja delo samostojno in v sodelovanju z drugimi službami in zdravstvenimi delovnimi organizacijami s preventivnimi ukrepi, z diagnostiko, terapijo in rehabilitacijo.

Obenem spremlja in proučuje zdravstveno stanje žensk, socialne in higienske razmere, v katerih živijo in delajo. Svoje naloge opravlja po načelu enotnosti medicine in vsak problem rešuje s preventivnega, kurativnega in socialnega aspekta.


Na pregled v ginekoloških ambulantah se pacientke naročajo od ponedeljka do petka dopoldan od 8:30 do 13:00 oz. popoldan od 15:00 do 19:00, v delovnem času izbranega ginekologa, osebno, po telefonu, pošti ali po elektronski pošti
Malica od 10:30 do 11:00.

 

Šola za bodoče starše - zloženka


 

Subspecialistična ginekološka ambulanta za uroginekologijo

Lokacija: Dispanzer za ženske, Vošnjakova 2-4
Zdravnik: prof. IGOR BUT, dr.med. spec. ginekologije in porodništva

Obvestilo o spremenjenem času naročanja
Naročanje:
četrtek od 11.00 do 13.00

Delovni čas:
četrtek od 15.00 do 20.00

Dodatne informacije lahko dobite v dopoldanskem času na tel. (02) 22 86 427 ali (02) 22 86 423.