Odvzemno mesto Starše, Starše 78c
Delovni čas:

torek od 7:00 do 8:00.
Na lokaciji se izvaja samo odvzem bioloških vzorcev.