Odvzemno mesto Pobrežje, Cesta XIV divizije 30, Maribor
tel.: 02 42 94 741

Delovni čas: 

ponedeljek, torek, petek od 7:00 do 8:30
Na lokaciji se izvaja samo odvzem bioloških vzorcev.