Odvzemno mesto Pesnica, Pesnica pri Mariboru 42c
Delovni čas:

torek od 7:00 do 7:30. 
Na lokaciji se izvaja samo odvzem bioloških vzorcev.