Splošna medicinska dejavnost pokriva največji del zdravstvenih potreb odrasle populacije z zdravstvenimi timi, ki delujejo v smislu zdravljenja in rehabilitacije, negovanja, preprečevanja bolezni, krepitve in ohranjanja zdravja.

V okviru Službe splošne medicinske dejavnosti so organizirane splošne ambulante, ki nudijo zdravstveno varstvo prebivalcem na mestnem in izven mestnem področju na 26 lokacijah s 47 ordinacijami - splošne ambulante (Ulica talcev 5 in zunanje lokacije).

Za zdravljenje kroničnih pacientov na domu je organizirana rajonska dežurna služba in sicer so organizirani:

štirje rajoni na območju mesta Maribor in
zunanji rajoni (Pernica, Starše, Jakobski dol, Kamnica, Marjeta na Dravskem polju, Sladki vrh, Rače, Hoče in Ruše).

V smislu neprekinjenega zdravstvenega varstva je organizirano dežurstvo:

Ambulantna dežurna služba ter redna dežurna služba (mesto in okolica).
Sprejem hišnih obiskov na telefonsko štev. 02 33 31 888 se vrši do 22:00 ure.

Glede na 14. točko 36. člena Splošnega dogovora čakalnih dob za prve preglede v ambulantah družinske medicine NI. Čakalne dobe za kontrolne in ostale neprve preglede v ambulantah družinske medicine pa niso opredeljene in so odvisne od števila predhodno naročenih kontrol.

V ambulantah družinske medicine se za pregled pri osebnem zdravniku lahko naročite osebno, po telefonu ali po elektronski pošti. V vseh primerih naročanj vljudno prosimo, da medicinski sestri navedete vse pomembne zdravstvene podatke, na podlagi katerih bo lahko določila stopnjo nujnosti pregleda in Vas ustrezno naročila. Za posledice napačnih ali neresničnih podatkov ne moremo odgovarjati.

OBVESTILO ZA PACIENTE O (e)NAROČANJU.

Spoštovani pacienti

V ambulantah družinske medicine se za pregled pri osebnem zdravniku lahko naročite osebno, po telefonu ali po elektronski pošti. V vseh primerih naročanj vljudno prosimo, da medicinski sestri navedete vse pomembne zdravstvene podatke, na podlagi katerih bo lahko določila stopnjo nujnosti pregleda in Vas ustrezno naročila. Za posledice napačnih ali neresničnih podatkov ne moremo odgovarjati.
Elektronsko naročanje na eNaslov medicinske sestre NI NAMENJENO za pošiljanje vaših izvidov, za zdravstvena vprašanja, za interpretacijo izvidov s strani zdravnika, za izmenjavo zdravstvenih informacij, za pošiljanje zdravstvenih nasvetov, za naročanje receptov ali za druge administrativne zadeve, ali za debate o zdravstvu, TEMVEČ IZKLJUČNO NAROČANJU NA NENUJNE PREGLEDE, zaradi katerih ne rabite biti pregledani takoj. V primeru akutnih, nujnih ali drugih zdravstvenih stanj, zaradi katerih potrebujete pregled čim prej, je za natančno oceno Vašega stanja nujna neposredna komunikacija med zdravstvenim delavcem in Vami tako telefonsko kot osebno. V teh primerih se elektronske komunikacije NE moremo posluževati, v primeru nujnih stanj pa prosimo in predlagamo, da takoj aktivirate Službo nujne medicinske pomoči našega zavoda na številko 112.  

V primeru elektronskega naročanja boste povratno e-pošto s terminom pregleda glede na zakonske uredbe prejeli najkasneje naslednji delovni dan. Na vse druge zadeve, ki niso vezane na naročanje na pregled, odgovora ne boste prejeli.

S spoštovanjem,
Dejan Kupnik