Ne vpisovanje pacientov - obvestilo pacientom vseh služb OE SZV

Spoštovana pacientka / spoštovani pacient!   

V želji, da bi v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor izbrali svojega osebnega zdravnika, Vas obveščamo, da to lahko storite pri vseh tistih zdravnikih (iz seznama prostih zdravnikov: objavljen je na tej povezavi) naše Službe splošne medicinske dejavnostiki, ki glede na določila Splošnega dogovora še niso dosegli obremenitve slovenskega povprečja glavarinskih količnikov po posameznih specialnostih. Ne glede na navedeno lahko zdravnik družinske medicine odkloni opredeljevanje novih pacientov, ko doseže obremenitev 2100 glavarinskih količnikov, kar je približno 1500 vpisanih pacientov. Slednje velja le v primeru, da v zavodu niso izčprane vse možnosti opredeljevanja pacientov.

Obvestilo v celoti ...    

Prosimo za razumevanje.    

OE Splošno zdravstveno varstvo (SZV) je ena izmed sedmih organizacijskih enot v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor, ki opravlja zdravstveno dejavnost za zavod.

OE SZV opravlja osnovno zdravstveno dejavnost v okviru služb in sicer:

 • preventivno, dispanzersko in ambulantno varstvo prebivalcev in specifičnih rizičnih populacijskih skupin, vključno z razvijanjem koncepta družinske medicine,
 • zdravstveno vzgojo in svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja,
 • laboratorijsko in drugo diagnostiko,
 • zdravljenje bolnikov s pljučnimi in alergijskimi boleznimi,
 • fizikalno medicino in medicinsko rehabilitacijo z zdravstveno rehabilitacijo in
 • mrliško pregledno službo.

Organizacijsko enoto vodi predstojnik, ki skrbi za organizacijo in strokovno delo OE. Njegova pooblastila določi direktor zavoda.

Predstojniku organizacijske enote pomaga pri izvajanju skrbi za dobro organizacijo in strokovno delo v celotni organizacijski enoti glavni zdravstvenik OE SZV.

Znotraj OE SZV je glede na vrsto dejavnosti organiziranih 5 služb in vodstvo OE kot sledi:

 • vodstvo OE SZV,
 • Služba splošne medicinske dejavnosti,
 • Služba psihohigiensko psihiatrične dejavnosti,
 • Služba za laboratorijsko diagnostiko,
 • Služba pneumoftiziološkega dispanzerja,
 • Center za medicinsko rehabilitacijo.