Izvaja storitve katerih se poslužuje medicina dela, prometa in športa:

Fiziologija dela
V prostorih fiziologije dela se opravljajo funkcionalna testiranja organov in organskih sistemov.

Psihologija dela
Psihologi in klinični psihologi opravljajo individualne psihološke preglede in testiranje delavcev, voznikov, športnikov. Opravljajo svetovanja in razgovore v primeru subjektivnih težav na delovnem mestu, doma ali pri študiju.

Ergooftalmologija
Specialisti okulisti opravljajo ergooftalmološke preglede za potrebe medicine dela, prometa in športa in invalidske komisije ter druge specialistične okulistične preglede in preglede za predpisa očal.