ČAKALNA DOBA ZA SPECIALISTIČNO PULMOLOŠKO AMBULANTO:
nujno: pregled v 24 urah
zelo hitro: 14 dni
hitro: 30 dni
redno: 70 dni

ČAKALNA DOBA ZA SPECIALISTIČNO ALERGOLOŠKO AMBULANTO:
zelo hitro: 14 dni
hitro: 30 dni
redno: 60 dni
Testiranje za preobčutljivost na zdravila ne opravljamo pri nas, temveč na Kliniki Golnik. 

ČAKALNA DOBA ZA SPECIALISTIČNO INTERNISTIČNO AMBULANTO (UZ SRCA):
hitro: 90 dni
redno: 120 dni

ČAKALNA DOBA ZA SPECIALISTIČNO KARDIOLOŠKO AMBULANTO:
hitro: 90 dni
redno: 150 dni