Odgovorne osebe za čakalne sezname  v OE Zobozdravstvo:
Helena Rokavec, dipl. m. s.,
Splošna zobozdravstvena služba za odrasle: Jelka Matušan, dr. dent. med., 
Specialistična zobozdravstvena služba za odrasle: Romana Mance Kristan, dr. dent. med. spec., 
Dispanzerska zobozdravstvena služba za otroke in mladino: Darinka Borovšak Bela, dr. dent. med., spec.
Specialistična zobozdravstvena služba za otroke in mladino: Darinka Borovšak Bela, dr. dent. med., spec.
Za vodenje čakalnega seznama (protetične storitve) je odgovorna oseba, nosilec dejavnosti - zobozdravnik v vsaki posamezni ambulanti.

Specialistične pedontološke ambulante
V nujnih primerih se sprejme pacienta takoj v obravnavo, ostale storitve pa se opravijo po programu (preventivni program).

Specialistične ortodontske ambulante
Nujni primeri so obravnavani takoj.
 
asist. dr. Anita Fekonja, dr. dent. med., spec.
Število pacientov v čakalni knjigi je 456, 
specialistični pregled HITRO 180 dni,
specialistični pregled REDNO 360 dni.
Predvideni datum prvega pregleda (seznam v čakalni knjigi) prejme pacient na osnovi napotnice.
Pogoj za ortodontsko obravnavo so zdravi zobje in obzobna tkiva.

 
Jasmina Šijanec Kebrič, dr. dent. med., spec.
Število čakajočih pacientov je 530,
specialistični pregled HITRO 180 dni,
specialistični pregled REDNO 390 dni.
 
Mojca Lajh, dr. dent. med., spec.
Število pacientov v čakalni knjigi je 459, 
specialistični ortodontski  pregled HITRO 240 dni,
specialistični ortodontski  pregled REDNO 300 dni. 
Pogoj za ortodontsko obravnavo so zdravi zobje in obzobna tkiva.

Opomba:
Vsakega pacienta oz. starše ob triažnem pregledu obširno informiramo o nepravilnosti, kdaj predvidoma bo pričetek zdravljenja ali bo dobil pisno vabilo oz. kdaj naj se javi na kontrolo. 


Specialistične ambulante za čeljustno kirurgijo
- čakalne dobe

Specialistične ambulante za zobne, ustne bolezni in parodontologijo 
- čakalne dobe

Specialistična ambulanta za zobne bolezni in endodontijo   
- čakalne dobe

Splošna zobozdravstvena služba za odrasle 
Čakalne dobe za prvi pregled v splošni zobozdravstveni službi za odrasle ni. 
Čakalna doba za konzervativne storitve je od 30 dni do 90 dni.
Čakalna doba za protetične storitve je od 90 dni do 180 dni.


Dispanzerska zobozdravstvena služba za otroke in mladino
Čakalne dobe za prvi pregled v dispanzerski zobozdravstveni službi za otroke in mladino ni.