Pooblaščene osebe za čakalne sezname  v OE Zobozdravstvo:
Helena Rokavec, dipl. m. s. - tel. št. 02/2356623,
Splošna zobozdravstvena služba za odrasle: Jelka Matušan, dr. dent. med. - tel. št. 02/2356613,
Specialistična zobozdravstvena služba za odrasle: Romana Mance Kristan, dr. dent. med. spec. - tel. št.02/2356634 ali 02/2356640, 
Dispanzerska zobozdravstvena služba za otroke in mladino: Ingrid Merc Hribernik, dr. dent. med. - tel.št. 02/2286519,
Specialistična zobozdravstvena služba za otroke in mladino: Mojca Lajh, dr. dent. med., spec. - e-pošta: mojca.lajh@zd-mb.si, tel.št. 02/2286516
Za vodenje čakalnega seznama (protetične storitve) je odgovorna oseba, nosilec dejavnosti - zobozdravnik v vsaki posamezni ambulanti.

 

Splošna zobozdravstvena služba za odrasle 

Čakalne dobe za prvi pregled v splošni zobozdravstveni službi za odrasle ni. 
Čakalna doba za konzervativne storitve je od 30 dni do 180 dni.
Čakalna doba za protetične storitve po končani konzervativni obravnavi je od 180 dni do 360 dni.


Dispanzerska zobozdravstvena služba za otroke in mladino

Čakalne dobe za prvi pregled v dispanzerski zobozdravstveni službi za otroke in mladino ni. 

 

Specialistična zobozdravstvena služba za otroke in mladino
 

Specialistične pedontološke ambulante
V nujnih primerih se sprejme pacienta takoj v obravnavo, ostale storitve pa se opravijo po programu (preventivni program).

 

Specialistične ortodontske ambulante
Nujni primeri so obravnavani takoj.


doc. dr. Anita Fekonja, dr. dent. med., spec.
Število pacientov v čakalni knjigi je 456
stopnja nujnosti: REDNO 480 dni
stopnja nujnosti: HITRO  260 dni
stopnja nujnosti: ZELO HITRO 45 dni
Naročanje pacientov za prvi pregled v ordinacijskem času namenjenem
naročanju pacientov.
Pred vpisom v čakalni seznam pacienta seznanimo z izvajalci s krajšo čakalno dobo za prvi pregled in opravimo triažni pregled napotnice, zato naj bo ob predložitvi napotnice prisoten pacient. Če se stopnja nujnosti, navedena na napotnici, in stopnja nujnosti, ki se ugotovi ob triaži, razlikujeta, velja stopnja nujnosti, ki se ugotovi ob triaži, o čemer pacienta oziroma starše ob pregledu seznanimo. V kolikor se ob triaži ugotovi, da ni medicinske indikacije za zdravstveno storitev, se napotnica v treh dneh vrne zdravniku, ki jo je izdal, o čemer prav tako obvestimo pacienta oziroma starše. Ob predložitvi napotnice in za triažni pregled je potreben ortopan, napotnico zanj izda osebni zobozdravnik. Ob vpisu pacienta v čakalni seznam se podpiše obrazec “Soglasje o čakanju nad dopustno čakalno dobo“ s čimer pacient (oziroma njegov starš, skrbnik) potrjuje, da ne želi opraviti storitve v zavodu s krajšo čakalno dobo.
Pogoj za ortodontsko obravnavo so zdravi zobje in obzobna tkiva.

 
Jasmina Šijanec Kebrič, dr. dent. med., spec.
Število čakajočih pacientov je 540
stopnja nujnosti: REDNO 470 dni
stopnja nujnosti: HITRO  200 dni
stopnja nujnosti: ZELO HITRO 21 dni
Paciente, ki so prejeli napotnico triažiramo, v  štirinajstih dneh po izdaji napotnice.
Pogoj za ortodontsko zdravljenje so zdravi zobje in obzobna tkiva ter brezhibna ustna higiena.

 
Mojca Lajh, dr. dent. med., spec.
Število pacientov v čakalni knjigi je 550, 
specialistični ortodontski  pregled ZELO HITRO 14 dni,
specialistični ortodontski  pregled HITRO 360 dni,
specialistični ortodontski  pregled REDNO 450 dni. 
Pogoj za ortodontsko obravnavo so zdravi zobje in obzobna tkiva.
Po opravljenem specialističnem pregledu se specialist ortodont odloči o stopnji nujnosti za pričetek ortodontskega zdravljenja.
Čakalna doba na ortodontsko zdravljenje: 1825 dni

Opomba:
Vsakega pacienta oz. starše ob triažnem pregledu obširno informiramo o nepravilnosti, kdaj predvidoma bo pričetek zdravljenja ali bo dobil pisno vabilo oz. kdaj naj se javi na kontrolo. 

 

Specialistična zobozdravstvena služba za odrasle


Specialistične ambulante za čeljustno kirurgijo
Pooblaščena oseba za čakalni seznam: Marija Dobaja, Mateja Majšter
Čakalna doba na prvi pregled: 
napotitev pod HITRO: 72 dni
napotitev pod REDNO: 173 dni
napotitev pod ZELO HITRO: 15 dni

 

Specialistične ambulante za zobne, ustne bolezni in parodontologijo 
Pooblaščena oseba za čakalni seznam: Marija Dobaja, Mateja Majšter

Romana Mance Kristan, dr. dent. med., spec.
Čakalna doba na prvi pregled: 
napotitev pod HITRO: 365 dni
napotitev pod REDNO: 730 dni
napotitev pod ZELO HITRO: 60 dni

Tina Frank, dr. dent. med., spec.
Čakalna doba na prvi pregled: 
napotitev pod HITRO: 365 dni
napotitev pod REDNO: 930 dni
napotitev pod ZELO HITRO: 60 dni


Specialistična ambulanta za zobne bolezni in endodontijo   
Pooblaščena oseba za čakalni seznam: Marija Dobaja, Mateja Majšter

Tadeja Blažič, dr. dent. med., spec.
Čakalna doba na prvi pregled: 
napotitev pod HITRO: 912 dni
napotitev pod REDNO: 920 dni
napotitev pod ZELO HITRO: 14 dni