Odgovorne osebe za čakalne sezname v OE Splošno zdravstveno varstvo:
Aleksander Jus, mag. zdr. nege

Služba splošne medicinske dejavnosti: Aleksander Jus, mag.zdr.nege
Služba psihohigiensko psihiatrične dejavnosti: Serenella Nerad, VMS,
Služba za laboratorijsko diagnostiko: Djurdja Kuhar, ing. farm., 
Služba pneumoftiziološkega dispanzerja: Katja Volmajer, dipl. m. s.
Center za medicinsko rehabilitacijo: Nataša Spasojević, dr. med., spec.

Informacija o urah naročanja je navedena pri urniku posamezne ambulante. 

Čakalna doba (v dnevih):

Hitra

Redna

Služba splošne medicinske dejavnosti

 /

 /

Dispanzer za psihohigieno

90

180

Služba za laboratorijsko diagnostiko

 0

 0

Center za medicinsko rehabilitacijo

52

126

odvisna od patologije oz. označitve napotnice: nujno: 1 dan
- akutna in subakutna bolečina: od 1 do 21 dni
- pacienti v staležu ali s poškodbami: od 1 do 14 dni
- kronični pacienti (akutizacija oz. eksacerbacija bolečin): od 1 do 21 dni