Odgovorne osebe za čakalne sezname v OE Splošno zdravstveno varstvo:
Petra Kodrič, dipl. m. s.

Služba splošne medicinske dejavnosti: Petra Kodrič, dipl. m. s.
Služba psihohigiensko psihiatrične dejavnosti: Danilo Švarcl, dipl.zn.,
Služba za laboratorijsko diagnostiko: Djurdja Kuhar, ing. farm., 
Služba pneumoftiziološkega dispanzerja: Katja Volmajer, dipl. m. s.
Center za medicinsko rehabilitacijo: Nataša Spasojević, dr. med., spec.

 

Pooblaščene osebe za vodenje čakalnega seznama:

Služba pneumoftiziološkega dispanzerja (PTD):
Katja Volmajer (02 23 56 664)
Vladimir Kodrič (02 23 56 664)
Suzana Subotić (02 23 56 664)
Maja Feltrin Sernko (02 23 56 664)
Anemari Karba (02 23 56 664)
Weingerl Darinka / nadomešča Aleksandra Črešnar (02 23 56 659)
Nina Hochegger (02 23 56 657)
Predikaka Dragica (02 23 56 660)
Suzana Arnuš (02 23 56 660)
Ivanka Jurše (02 23 56 660)

Dispanzer za psihohigieno, tel.: 02 22 86 239:
Serenella Nerad, viš. med.ses.
Helena Žunko, viš.med.ses.
Katja Podojsteršek, tzn
Žan Pintar, tzn
Petra Strnad, tzn

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od nedovoljenih drog:
Adila Sinanović (02 22 86 540)
Danilo Švarcl (02 22 86 540)

Center za medicinsko rehabilitacijo:
Zlatka Valand (02 22 86 578)
Štefica Jakopiček (02 22 86 225)

 

Informacija o urah naročanja je navedena pri urniku posamezne ambulante. 

Čakalna doba (v dnevih):

Hitra

Redna

Služba splošne medicinske dejavnosti

 /

 /

Dispanzer za psihohigieno

90

180

Služba za laboratorijsko diagnostiko

 0

 0

Center za medicinsko rehabilitacijo

52

126

odvisna od patologije oz. označitve napotnice: nujno: 1 dan
- akutna in subakutna bolečina: od 1 do 21 dni
- pacienti v staležu ali s poškodbami: od 1 do 14 dni
- kronični pacienti (akutizacija oz. eksacerbacija bolečin): od 1 do 21 dni