Odgovorne osebe za čakalne sezname v OE Medicina dela, prometa in športa: 
Marija Draškovič, dipl.m.s.,
Ergooftalmologija: Mojca Bratovščak, dipl.m.s., Maja Deželak, SMS in Sanela Kamarić, ZT.

Informacija o urah naročanja je navedena pri urniku posamezne ambulante. 

Čakalna doba (v dnevih):

Hitra

Redna

Ergooftalmologija Vošnjakova

90

180

Okulistika Lavričeva

90

180

Okulistika Cankarjeva

90

180